Zdravko Yonchev PhotographyДвугодишната съвместна програма на Европейския съюз и Съвета на Европа за насърчаване многообразието в медийните продукти – МЕДИАНА  приключи на  14 ноември тази година.  Инициативата стартира в началото на  миналата година като продължение на програмата МАРС за борба срещу расизма в спортните медии в Европа.
Нейната цел бе да обърне тенденцията на дискриминация на малцинствата сред медиите в Европа. Статистиките сочат, че определени групи от населението на ЕС често са изолирани и на практика невидими за традиционните медии. Например според доклад на Световния проект за мониторинг на медиите от 2010 г, жените фигурират само в 1/3 от новините, въпреки че повече от половината население на континента е от женски пол. Още по-малък е делът на новините, които отразяват ЛГБТ общността, имигрантите, етническите малцинства, хората с увреждания и др.

В рамките на две години програмата МЕДИАНА  предостави възможност на повече от 1000 журналисти, редактори, студенти, преподаватели по журналистика и други професионалисти да участват в обмени и обучения на различни теми от многообразието в европейските медии.

Заключителната среща в Брюксел обобщи резултатите от програмата и даде официален старт на инструмента Кутия МЕДИАНА – практическо средство за измерване качеството на медийните продукти.  Кутията МЕДИАНА представлява персонализиран въпросник за журналисти, преподаватели по журналистика и медия мениджъри. Резултатите от теста са свързани с допълнителни ресурси и съвети как многообразието под формата на подходи, теми и източници може да бъде приложено в ежедневната работа на редакциите.

Г-н Реналд Блион, програмен мениджър на МЕДИАНА характеризира практическия инструмент като стъпка напред в създаването на европейското общество. Според Каролин Майер, от медийния оператор в Берлин Бранденбург РББ,  включването на многообразието не е приоритет за алтруисти, а “въпрос на бъдеще за обществените медии в Европа”.

Автор: Петя Янкова