Комуникацията, основана на сухи факти, е обречена – но тогава какво можем да направим? В този онлайн семинар на Ведат Сенвичар, експерт от Норсенсус Медиафорум, ще дискутираме влиянието на журналистиката върху създаването на смислени разкази в сегрегираната ни реалност. Ще потърсим отговор в примерите на две коренно различни журналистически инициативи в Норвегия, а именно: “Faktisk” и “My Country talks Norway”. Тези два подхода ще ни помогнат да разберем психологическия процес на реакция и аргументация, който се задейства при комуникирането на факти.

Събитието ще се проведе онлайн на 13 юни от 18:30 ч. Лекцията ще бъде на английски език, с осигурен превод на български, в Zoom. Тя e отворена за всеки с интерес към темата, но се изисква предварителна регистрация на този линк.

Лекцията е част от обучителната програма по проект „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който стартира през октомври 2021 г., предвижда серия от обучения и съвместна работа по проверка на фактите. Той се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Организациите, които работят заедно по него, са: Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ – България); Norsensus Mediaforum, Норвегия; Тракийският университет; Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ); Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО).

–––––––––––––
Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от АЕЖ – България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.