28131423133_51991e7efb_zАко светът на бизнеса ви привлича и желаете да се усъвършенствате като журналист в тази област, сега е моментът да кандидатствате за Stigler Center Journalists in Residence Program.

Програмата се организира от Stigler Center for the Study of the Economy and the State към University of Chicago Booth School of Business. Тя е насочена към журналисти от различни видове медии, които трябва да са в професията от поне няколко години и да владеят английски език.

По време на обучението, което продължава приблизително 10 седмици, участниците взимат курсове с икономическа и финансова насоченост по избор, посещават различни събития, сътрудничат си с колеги и завързват контакти с някои от най-добрите преподаватели в университета. Примерни курсове включват The Firm and the Non-Market Environment с проф. Мариан Бертранд и Crony Capitalism с проф. Луиджи Зингалес.

Организаторите на програмата покриват разходите за пътуване от и до Чикаго и такси, свързани с кандидатстването за виза. Участниците също така получават стипендия в размер на 12 000 щатски долара, с която да покрият разходите си за живот по време на програмата, безплатен достъп до първокласно обучение по основи на бизнеса, място за самостоятелна подготовка и възможност да пишат статии за блога ProMarket. При успешно завършване на програмата всеки участник получава сертификат.

Желаещите да се включат в обучението трябва да изпратят актуална автобиогрфия, две препоръки, копия на три публикувани статии/телевизионни или радио материала, есе (до 500 думи), в което описват интереса си към програмата и целите, които си поставят, и предложение (300-500 думи) за проект, по който биха искали да работят по време на обучението. Ако публикуваните статии не са на английски език, участниците трябва да приложат превод на английски към оригиналните материали, а телевизионните и радио журналистите трябва да представят транскрипция на английски към видео/аудио файловете. Кандидатите, за които английският не е майчин, трябва да представят документ, удостоверяващ нивото им на владеене на езика, като от това изискване се освобождава всеки, който има диплома за завършено висше образование в англоговоряща страна.

Краен срок за кандидатстване: 23 октомври 2017 г.

Организаторите ще проведат интервюта с преминалите пресявката по документи в периода 6-17 ноември и ще се свържат с избраните участници на 11 декември. Самата програма ще се проведе между 19 март и 9 юни 2018 г. Подробна информация за програмата и начина на кандидатстване ще намерите тук.

Снимка: Roman Boed