logo-slider-default1В последните дни и месеци отново нашумяха случаи на журналисти, които не са получили възнагражденията, полагащи им се за извършения от тях труд.

Трима колеги, напуснали вестник Стандарт, обвиниха главната му редакторка Славка Бозукова за неизплатените си заплати и хонорари. Повод за публичната критика според сайта на Съюза на българските журналисти е наградата Национална гордост, връчена на Бозукова.

Асоциацията на европейските журналисти – България нееднократно е предупреждавала за тежките социални условия, в които се налага да работят журналистите в България. Тази констатация се потвърждава и от последното ни проучване за състоянието на професията. За съжаление, подобни практики все повече се налагат като стандарт.
Въпреки че печатните медии и като цяло традиционните журналистически форми преживяват трудности по цял свят, немалка вина за тежкото състояние в България имат управляващите от последното десетилетие. Правителствата, които се изредиха през този период, си позволиха да поставят своите политически интереси над медийния плурализъм и обществения интерес. Влизането в съмнителни отношения с различни собствени на медии, доведе до изкривяването на пазара. В наложения проБИТ модел удобните медии се фаворизират, получават достъп до обществени фондове, а в замяна изпълняват политически поръчки и се разправят с опоненти, а критичните издания се подлагат на натиск и се използват различни инструменти за маргинализирането или овладяването им. Например, но не само затруднява се достъпът им до пазара чрез контрол над разпространителската мрежа, оказва се натиск над издателите им с внушения, че бизнесът на последните може да пострада, използват се държавни органи като Комисията за финансов надзор или Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество или дори се купуват от някой с една-единствена цел – да ги закрие.

Припомняме и заиграването на много все още действащи политици с медии, използвани в източването на Корпоративна търговска банка. Настояваме за категорични усилия от страна на правителството за приемане на напълно прозрачни правила за разпределяне на обществени средства към медии, обвързано със спазването на етичните норми и с яснота относно действителния собственик. Призоваваме компетентните институции да се задействат по отношение на сигналите за неспазване на трудовото законодателство и ощетяване на журналисти.

Икономическата несигурност, в кото работят българските журналисти, води до отлив на много качествени хора от професията и се отразява сериозно на качеството на медийната среда, а от там и на качеството на демокрацията и на стандарта на живот на българите.