324113_1082Европейският журналистически център (EJC) заедно с Генерална дирекция „Развитие и сътрудничество“ — EuropeAid организират посещение на 12 европейски журналисти в Хаити, за да се запознаят с активното сътрудничество между ЕС и карибската държава.

Семинарът ще се фокусира върху помощта на терен, която ЕС е предоставила през последните пет години, след като Хаити пострада от опустошителното земетресение през януари 2010 г.  Посещението е планирано за периода 9-11 декември 2014 г. Организаторите поемат разходите за път и настаняване. Крайният срок за кандидатстване е 24 ноември. Повече информация за изисканията за участие ще намерите тук.