Обучение за журналисти по бюджета на Европейския съюз за следващия програмен период (2013-2020 г.), реформата на Общата селскостопанска политика и кохезионната политика ще се проведе на 15 ноември 2011 г. Събитието ще бъде в  в конферентен център Comodo на ул. „Иван Вазов” 16 в София, от 10 до 12,30 ч. Негови организатори са София – Коалиция за устойчиво управление на европейските фондове, международната природозащитна организация WWF и фондация „Капитал”.
Планирани са следните презентации:
Каква е времевата рамка на европейския бюджет, основни цели и задачи, каква е визията на WWF и кои неправителствени организации са част от коалицията за реформиране на бюджета на ЕС – Себастиен Годино от офиса за европейски политики на WWF в Брюксел и Ирене Луциус, ръководител „Политики” в регионалния офис на WWF във Виена.
Кохезионната политика на ЕС – Петко Ковачев, Институт за зелена политика
Реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС – Юлия Григорова WWF-България; Йордан Великов
Представяне на гражданска коалиция за устойчиво управление на европейските фондове – Петко Ковачев

Ще бъде отделено и време за дискусия. Местата са ограничени, за това участието трябва да бъде потвърдете на Райна Попова, [email protected], 02 987 24 67.