Европейският център по журналистика, в сътрудничество с  ГД „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия, организира медиен семинар за специализирана група от 70 журналисти от 28-те държави членки на ЕС. Семинарът ще се проведе в Брюксел на 21 и 22 януари 2014 г. с цел повишаване на осведомеността за стратегията за повторна индустриализация на Европа

Семинарът ще включва поредица от брифинги на висши служители от ГД „Предприятия и промишленост“, членове на Кабинета на заместник-председател Антонио Таяни и други високопоставени служители на Комисията. На 22 януари ще се проведе и пресконференция със заместник-председателя Таяни, на която ще бъде представено новата Комуникация на ЕК по темата.

Журналистите ще имат възможност да интервюират заместник-председателя Таяни. Предвидено е и време за комуникация с отделните лектори и с останалите журналисти.

Организаторите ще покрият пътните разходи, разходите за настаняване и ще осигурят няколко хранения. Крайният срок за заявяване на интерес – с имейл на адрес [email protected] е 3 януари 2014 г.