Dead Drought TreeЖурналистически грант за проекти на екологична тема урналисти от цял свят могат да кандидатстват за грант в размер на 5 000 долара, който покрива разследвания по темата опазване околна среда – проекти и предприемачество.

Инициативата е на Society of Environmental Journalists (SEJ) и цели да подкрепи журналистите, които работят по такива проекти, но не им достига финансиране, за да ги реализират. Допустими са теми свързани проблеми със земеделски земи в Северна Америка от една страна или друга свободно избираема тема от международен характер.

Грантът покрива пътни разходи, проучвания на терен и други директни разходи. Крайният срок за кандидатстване е 15 юли. Повече информация ще намерите тук.