Тримесечната стипендия Wincott, която дава възможност на журналисти от България и Русия да реализират проучване по избрана от тях тема в Oxford University, е отворена за кандидатстване.
От 1995 г. насам фондация Wincott спонсорира програми в University of Oxford, които позволяват на работещи журналисти от Централна и Източна  Европа, Русия и Централна Азия да посетят Обединеното кралство за обучение в рамките на един семестър (3 месеца). Инициативата се осъществява в сътрудничество с Reuters Institute for the Study of Journalism и Green Templeton College.
Стипендиантите прекарват един семестър в Оксфорд, заедно с други журналисти от цял свят, които участват в програмата. Всяка седмица те посещават семинари и специални лекции посветени на журналистиката, както получават и достъп до други лекции и академични събития под покрива на Oxford University. По време на престоя си стипендиантите посещават редакциите на Financial Times и други медии като например Thomson Reuters и BBC.
Основната им задача е да работят върху проучване по избрана от тях тема, което трябва да достига между  5,000-8,000 думи в каря на тяхното обучение. За целта, всеки участник си избира научен ръководител от университета, който специализира в избраната от журналиста сфера. Предимство при кандидатстването получават журналистите с опит в сферата на  икономиката и бизнеса. Заради това кандидатите трябва да предложат подробно разписано идейно предложение за проекта си. Обикновено това са теми свързани с бизнеса или икономическото развитие в тяхната страна или пък в медията, в която работят.  Минималното изискване е за професионален, журналистически стаж от пет години и добро владеене на писмен и говорим английски език. Всички такси за обучението им се покриват от стипендията, включително разходите за път; отпуска се и малка стипендия за настаняване и ежедневни разходи.
Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2013 г. Повече информация за стипендията ще намерите тук.