IMG_9765
Стипендианстка програма „Милена Йесенска“, подкрепяща изследователски проекти на журналисти с общоевропейска насоченост, набира кандидати за 2016 г.

Спонсорирана от виенския Институт за социални науки, стипендията дава възможността на журналисти да изследват теми, свързани с европейското общество и култура в рамките на три месеца. Участниците ще получат стипендия от 2 500 EUR на месец. Предвиден е и грант от 1900 EUR , който да покрие разноските за пътувания свързани с проекта.

За специализацията могат да кандидатстват журналисти от страните от ЕС, както и Турция, Грузия, Армения и Азербайджан. Те трябва да имат доказан опит в печатна, електронна или онлайн медия, като студенти или журналисти в самото начало на тяхната кариера няма да бъдат допускани. Крайният срок за кандидатстване е 6 февруари, 2017 г. Повече информация ще намерите тук.