12310469_10156942562120377_1001628324921162618_nReligion Newswriters Association (RNA) обяви награда за професионално отразяване на религиозни теми в медиите. Допустими участници са журналисти, студенти и писатели, които работят в тази тематична сфера.
Ще бъде присъдени награди в 19 различни категории, а общият награден фонд възлиза на 10 хил. долара. Условието е конкурсните материали да са били публикувани на английски език през 2015 г. Участниците трябва да заплатят и такса, която варира между 50 и 75 долара. Крайният срок изтича на 1 февруари. Повече информация за конкурса ще намерите тук.

Снимка: RNA