Асоциацията на европейските журналисти – България се солидаризира с колегите от Казанлък, които бяха обвинени от председателя на Общинския съвет Николай Златанов, че рушат доброто име на града, като огласяват съществуващите проблеми в общината.

 

Неприемливо е журналистите да бъдат обиждани единствено защото и точно защото си вършат работата. И местните власти, и журналистите би трябвало да служат на обществения интерес, а този интерес изисква проблемите да бъдат разкривани и решавани, а не неглижирани.

 

Основна роля на медиите е да насочват вниманието към нерешени въпроси и търсят отговорност от институциите, придържайки се към законите и Етичния кодекс на българските медии. Това изключва дискриминационна реторика, език на омразата и насаждане на междуетническо противопоставяне.

Всяка атака на властта срещу журналисти трябва да бъде възприета като опит за ограничаване на свободата на словото и цензура.