Фондация „Работилница за граждански инициативи“ представя  първоначалните данни от национално представително проучване „Световете на журналистиката“. Събитието ще се състои на 28 юли 2023 година от 10 часа в SOHO, зала SoHall, на адрес ул. „Искър“ 4.

„Световете на журналистиката“ е международно изследване, включващо национални представителни проучвания с журналисти в 120 държави. Изследването се провежда от 2010 г. и в момента е в трети етап, обхващащ периода 2021-2023 г. В България проучването е финансирано от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ чрез дарение от Парфюмсарай ЕООД. То е проведено от „Алфа рисърч“ в периода декември 2021 г. – април 2022 г., с 391 български журналисти. Проучването се извършва по международна методология, утвърдена и прилагана във всички държави, участващи в изследването, създадена от асоциация „Световете на журналистиката“.

Научни ръководители за България са д-р Вера Славчева-Петкова (Vera.Slavtcheva-[email protected]), преподавател в Ливърпулския университет в Англия и д-р Христофор Караджов ([email protected]), преподавател в Калифорнийския държавен университет, Лонг Бийч в САЩ.

На събитието ще бъдат представени основните тенденции по отношение на състоянието на журналистиката в България, както и сравнение с резултатите от втората вълна на изследването,проведена през 2016-2017 г. Фокусът ще е върху редица тревожни тенденции, включително:

▪ Сериозен спад на броя журналистите в България и застаряване на журналистическата общност

▪ Рискова работна среда

▪ Недоверие в способността на държавата да защити журналистите при нужда

▪ Ширеща се корупция в българските медии и липса на прозрачност по отношение на

собствеността

▪ Занижени етични стандарти