Жана Попова

Жана Попова е докторант и журналист на свободна практика. Има бакалавърска степен по журналистика от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Завършила е магистърска програма „Книгоиздаване през XXI век” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В момента е докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация. Автор е на статии, анализи и коментари към различни онлайн медии в България. Има опит като водещ и редактор в студентското онлайн радио „Реакция”. Професионалните й интереси са свързани с различни социални и политически процеси, теми от областта на културата, човешките права, медийните свободи, взаимодействието между журналистика и социални мрежи и други.

За нас

Какво ново