„От днес организациите ни ще си партнират за правата на децата в медиите.  Ще работим за етично отразяване на деца, както и в областта на дигиталната медийна грамотност сред младите хора. Първата обща стъпка е избираем курс на тема „Децата и медиите”, предназначен за студентите на Софийския университет, който  ще стартира през следващия семестър и ще бъде базиран на „Пътеводителя за етично отразяване на деца в медиите”, разработен от УНИЦЕФ и АЕЖ-България през 2018 г. Това заяви проф. д-р Веселина Вълканова, декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ  при подписването на тристранен меморандум за сътрудничество между ФЖМК, УНИЦЕФ и АЕЖ-България.

„Когато поставим децата в центъра на нашите усилия, всичко друго си идва на мястото”,  сподели д-р Джейн Муита, Представител на УНИЦЕФ за България. Според нея резултатите, които УНИЦЕФ постига в България в областта на етичното отразяване на децата вече служат за пример и за други страни по света.

„Въвеждането на този курс в учебния план на ФЖМК ще гарантира устойчивостта на общата ни работа в името на най-добрия интерес на детето”, каза Иван Радев, член на УС на АЕЖ-България.

В създаването на пътеводителя бяха включени представители на медиите и експерти, които обобщиха принципите и въпросите, важни за различните ситуации, когато деца попадат в медиите. На страниците му има информация и за законодателната рамка в България, международните стандарти и множество практични съвети за отстояване най-добрия интерес на детето, от една страна и повишаване качеството на журналистическата продукция, от друга.

На базата на Пътеводителя са разработени и серия обучения насочени към журналисти, фоторепортери и оператори, специалисти по връзки с обществеността, студенти. Само през 2019 г. над 250 журналисти и професионалисти в областта на комуникациите бяха обучени на специални тренинги, организирани от АЕЖ и УНИЦЕФ. Пътеводителят е достъпен онлайн на български и на английски език и може да се използва напълно безплатно.