IMG_3041Законите за защита на разобличителите на информация в Европейския съюз (ЕС) произвеждат смесени резултати спрямо международните стандарти, показват два доклада на Blueprint for Free Speech.

Gaps in the System: Whistleblower Laws in the EU анализира правната рамка за защита на разобличителите на информация в ЕС спрямо девет международни и европейски стандарти. Safe or Sorry: Whistleblower Protection in Europe Deliver Mixed Results оценява прилагането на съществуващите закони.

Много страни членки на ЕС не предлагат необходимите правна защита за разобличителите на информация срещу уволнение, понижение или друга наказателна мярка, става ясно от докладите. Те също така трябва да въведат санкции за оказващите натиск върху източниците на информация от обществен интерес и да им осигурят повече възможности за осветляване на корупция и други видове злоупотреба с власт.

Въпреки че хвърля светлина върху сериозните пропуски в сегашната система, анализът дава и поводи за оптимизъм.

Деветнадесет от страните членки на ЕС вече предлагат поне частична правна защита на разобличителите на информация. Дванадесет от 16-те държави, които разполагат със закони в подкрепа на такива хора, са ги приели от 2011 г. насам.

Девет страни вече са приели закони, с които гарантират правата на разобличителите на информация както в публичния, така и в частния сектор. В тази група са Великобритания, Ирландия, Франция, Италия, Холандия, Швеция, Малта, Словакия и Унгария.

Според авторите ценното на двата доклада е, че насочват вниманието на инстутиции, неправителствени организации и журналисти към областите, където има най-много място за подобрение, и така създават условия за по-пълноценно използване на наличните ресурси.

Двата доклада ще намерите тук  и тук.