Емилия Зафираки

Емилия Зафираки е проектен ръководител на инициативата „Медиатор 2” в рамките на организацията. Завършила е финанси в УНСС, Управление и развитие на човешките ресурси в Училище по мениджмънт – НБУ, и „Опазване на околната среда и устойчиво развитие” – европейска магистратура в ХТМУ. Има над седем години опит като вътрешен ЧР консултант. Управлявала е проекти, свързани с организационен редизайн, преструктуриране и оптимизиране на работни процеси, изграждане на системи за оценка на представянето, повишаване на ефективността, управление на промяната, изграждане на различни вътрешни системи. От 2010 е консултант „Организационно развитие“ и е участвала и реализирала редица проекти, свързани с изграждане на организационен капацитет и дизайн, както за бизнеса, така и за неправителствения сектор. Паралелно с това до края на 2015г. се занимава с изграждането и развитието на Кариерен Център към Физически Факултет на СУ „Климент Охридски“. Тя е Председател на УС на сдружение „Кариера с Казуа“ с основна цел повишаване на организационния капацитет на НПО организациите в България.

За контакт: e.zafiraki [a] aej-bulgaria.org

За нас

Какво ново