Европейската комисия предоставя безвъзмездно 600 хил. евро на Центърa „Робер Шуман“ за авангардни изследвания (част от Европейския университетски институт) за създаденто на Център за плурализъм и свобода на медиите във Флоренция. Информацията беше разпространена от Представителството на Европейската комисия в България.

Центърът ще започне работа през декември 2011 г. под ръководството на проф. Пиер Луиджи Парку. В него ще се разработват идеи за това, как да се подобри медийната свобода и разнообразие, както и дискусиите за медийния плурализъм в Европа.

Центърът ще извършва четири вида дейности: теоретични и приложни изследвания (поредица от работни документи, политически изследвания, наблюдения върху медийния плурализъм), дискусии, образование и обучение (академични семинари, лятна школа), както и разпространение на резултати и крайни продукти.


Полезни линкове

Център „Робер Шуман“ за авангардни изследвания


Начална страница на уебсайта на Европейския университетски институт


Работна група на Европейската комисия в областта на медиите


Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии