16114290_1257521597628651_5077595788843335804_nЕвропейската комисия (ЕК) обвързва медийната свобода със съдебната система и борбата с корупцията в публикувания днес доклад по механизма за сътрудничество и проверка за България.

Според документа законодателният процес в страната не осигурява предсказуема законова среда, а българските медии често се характеризират с ниска независимост и неефективно прилагане на журналистическите стандарти. Това влияе негативно върху обществения дебат и реформи. Тези въпроси са извън рамката на механизма за сътрудничество и проверка, но имат директна връзка със способността за осъщствяване на реформи и правят по-труден напредъка на България, посочва още документа.

Снимка: ЕК