Depositphotos_36425021_sМагистри по журналистика, международни отношения и право, които наскоро са се дипломирали, могат да кандидатстват за стипендията на право защитната организация Human Rights Watch (HRW).

Стипендиантите ще работят в офисите на организацията в Ню Йорк и Вашингтон в продължение на една година. Задълженията им ще включват мониторинг на нивото на спазване на човешките права по света, онлайн разследвания, изготвяне на чернови за доклади, комуникация с медиите и други. Срокът на обучителния период започва да тече през септември 2015 г, а размерът на стипендията е 55 000 долара, която включва заплата и осигуровки.

Кандидатите трябва да представят мотивационно писмо, автобиография, две препоръки, непубликувани техни разработки и справка за успеха от следването си. Крайният срок е 15 октомври тази година. Повече информация ще намерите тук.