Евростат – Статистическата служба на Европейския съюз, предоставя безплатен достъп до европейската статистическа информация на http://ec.europa.eu/eurostat

Тя публикува официални хармонизирани статистически данни за Европейския съюз и Еврозоната. Статистическите данни обхващат региони и държави членки, както и страните кандидатки и други страни, нечленуващи в Общността.

Евростат събира данни от националните статистически институти и ги хармонизира в съответствие с единна методология. Получените по този начин данни са съпоставими за целия Европейски съюз. Те са групирани в няколко теми: обща и регионална статистика; икономика и финанси; население и социални статистики; индустрия, търговия и услуги; селско стопанство и риболов; външна търговия; транспорт; околна среда и енергетика; наука и технологии.

Търсенето в сайта на Евростат става по няколко начина: теми, азбучен ред и с търсене по ключова дума. Данните се ползват също по два начина:

  • в Oсновни таблици – като предварително определени таблици, съдържащи основни индикатори за европейските политики;
  • в База данни- данни, които се получават със специфично зададени критерии според нуждите на потребителя;