През следващите месеци организаторите зад съвместния проект на Европейския съюз и Съвета на Европа MEDIANE (Media in Europe for Diversity Inclusiveness) планират да проведат три срещи на медиите в Европа, посветени на разнообразието и дискриминацията, съобщава Кариери.бг.

Основната им цел ще бъде насърчаването на обмена на добри практики между професионалистите. В тях могат да се включат преподаватели по журналистика/ медии, журналисти, редактори, мениджъри по човешки ресурси, учени. Продължителността на всички събития е два дни и на тях присъстват общо 65 човека. По време на всяка среща участниците ще трябва да създадат конкретни инструменти за засилване и развитие на разнообразието и не дискриминацията в три основни работни сфери на MEDIANE: обучение, създаване на съдържание и управление.

Първата среща ще се проведе в Кипър от 10 до 12 юни 2013 г. На желаещите да участват в нея, които живеят извън страната, ще им бъдат покрити разходите за път и тези по настаняването. Подробна информация за инициативата MEDIANE и регистрация за събитията може да откриете на официалната страница на проекта.