epo15_Frazer-0356_0DE4E7CD2052452980041DECE9303618Европейският журналистически център (EJC) и Европейският патентен офис (EPO) канят 30 журналисти от ЕС да отразят церемонията по връчването на наградите „Европейски изобретател 2015“ в Париж, Франция на 11 юни. За селектираните журналисти ще бъдат организирани и дискусии по въпроси свързани с патентите, иновациите и интелектуалната собственост в Европа. Участниците ще имат възможност да се срещнат с експерти на световно ниво от тази област.

С предимство са кандидатурите на журналисти, които отразяват теми като технологии, иновации и индустрии. Очаква се те да пристигнат в Париж на 9 юни и да отпътуват на 11 юни. Организаторите поемат разходите за път и настаняване. За да кандидатствате е нужно да се регистрирате на сайта на EJC. Повече информация за събитието ще намерите тук.

Снимка: Иян Фрейзър, номиниран за наградта „Европейски изобретател 2015“