Доверието на европейските граждани към традиционните медии (печат, радио и телевизия) се е увеличило през последната година, а доверието им към интернет и социаните мрежи е спаднало, показва проучването Trust in Media 2017, проведено от Европейския съюз за радио и телевизия (European Broadcasting Union).

Trust in Media 2017 се базира на данните от проучването Стандартен Евробарометър 86, публикувано през есента на миналата година. Стандартен Евробарометър 86 обхваща 28-те страни членки на ЕС, както и Сърбия, Черна гора, Македония, Албания и Турция. Данните са събрани чрез интервюта с общо 32, 896 души, проведени между 3 и 16 ноември 2016 г.

Според Trust in Media 2017 броят на хората в ЕС, които се доверяват най-много на радиото и телевизията, е по-голям от броя на хората, които не се доверяват на тези две медии. Радиото се радва на най-високо доверие (59%), следвано от телевизията (50%). Радиото е на първо място по доверие в 21 от 33-те страни, включени в изследването, а телевизията – в 11 страни.

„Успокояващо е, че нивото на обществено доверие към радиото и телевизията в Европа всъщност се увеличава“, казва Роберто Суарез, директор на Отдел „Медийни проучвания“ в Европейския съюз за радио и телевизия. „В този свят на постистината е окуражаващо да видим, че обществото може да разграничава между конкурентни източници на новини и се доверява на по-традиционни медии. Като обществени медии, нашите членове имат за задача да се грижат за и да поддържат това ниво на доверие и да продължават да предлагат безпристрастни, независими репортажи, за да противодействат на разпространението на фалшиви новини и ограниченията, свързани с [информационните] балони в социалните медии.“

Доверието към печата се е увеличило през последните пет години, но като цяло гражданите на повечето европейски държави не се доверяват особено на печатни издания. През 2016 г. 46% от хората в ЕС споделят, че са склонни да се доверяват на печатни издания, а 48% казват, че не са.

Вероятно отчасти в резултат на разгорещените дискусии на тема фалшиви новини, доверието към интернет и социалните мрежи продължава да се понижава. Само 36% от гражданите на ЕС са склонни да се доверяват на интернет и едва 21% казват, че се доверяват на социалните мрежи. Във всички 33 страни, обхванати от изследавенто, хората, които не се доверяват на социалните мрежи, са повече от тези, които им се доверяват.

Проучването показва значителни регионални различия. Например гражданите на страните в Югоизточна Европа, включително България, и на Великобритания се доверяват най-малко на печатни издания, докато хората в Западна Европа имат най-малко доверие на социалните мрежи. Доверието към радиото и телевизията пък е най-високо в Северна Европа и особено във Финландия, където 82% от хората се доверяват на радиото и 78% – на телевизията. Телевизията получава най-голямо доверие сред всички медии и в Югоизточна Европа, в това число и България.

Целия доклад ще намерите тук. Достъпът до него изисква регистрация, която обаче става бързо и лесно.

Снимка: ebu.ch