АЕЖ-България дава началото на поредица от материали, съдържащи полезна информация и възможности за обучение и развитие на журналисти от различни ресори. След като публикувахме видео обучение за работа с европейските институции, ви предлагаме да разгледате тук и различните стажове, програми, грантове и стипендии, подходящи за журналисти, отразяващи европейската тематика. Можете да прочетете и съвети от първо лице на журналисти, възползвали се от представените възможности, които да ви насочат към най-подходящата за вашите интереси и експертиза.

Обучения, семинари, стажове

1. Семинари и обучения на Еврoпейски център по журналистика (European Journalism Centre)

Еврoпейският център по журналистика (European Journalism Centre, EJC) е независима неправителствена организация, чиято основна цел е да подпомага дейността на журналистите и да популяризира високи журналистически стандарти. Центърът провежда разнообразни журналистически обучения, уъркшопове, дискусиии, брифинги, семинари и т.н. Повечето от тях са по теми, важни за ЕС. Предлага и съвместни  стипендиантски програми с азиатски държави, както и опознавателни пътувания в държави от развиващия се свят, на които ЕС предоставя финансова подкрепа. Тук можете да намерите информация за актуалните проекти на EJC и предстоящите обучения.

Центърът има отделна онлайн платформа – ejcseminars.eu – за журналистите, които биха искали да посетят информационни брифинги и семинари по разнообразни теми, свързани с ЕС. Списъкът с предстоящите семинари е тук.

Семинарите ЕJC са една от най-популярните и добри възможности за запознаване в детайли с конкретна тема свързан с ЕС, както и да създаване на контакти с журналисти и експерти от различни европейски държави. Като лектори се канят широк диапазон от специалисти  – от представители на Европейската комисия или Европейския парламент, през експерти от неправителствения сектор и академичната общност до директори на мултинационални корпорации. Целта е да се представят всички гледни точки по конкретната тема.

Центърът поема разходите за път и престой в града, в който се провежда семинара, както и една вечеря, която е и повод за създаване на неформални контакти между участниците от различни европейски държави. Срещите се организират в различни европейски градове в зависимост от темата, като има и пътувания извън Европейския съюз. След семинара се очаква участвалите журналисти да подготвят статия по темата на пътуването си или просто да са задълбочили знанията си по даден въпрос от значение  за ЕС.

Семинарите на EJC не са насочени единствено към журналисти, покриващи въпроси, свързани с ЕС. В зависимост от темата те са подходящи и за журналисти с различни ресори, например спорт, технологии, икономика. Кандидастването става с автобиография, мотивационно писмо и препоръка от работодателя или прекия ръководител.

Съвети
Включваме и препоръките на Кристина Христова от „АЕЖ-България”, която редовно посещава семинарите на центъра:

  •  Не подценявайте мотивационното писмо – в него трябва да разкажете как конкретно семинарът ще ви бъде полезен за настоящата ви работа като журналист;
  •  Подгответе се добре преди семинара, вижте кои са участниците и лекторите, за да извлечете максимална полза от контакта си с тях. Ако си подготвите добре домашното, участието ви ще бъде наистина полезно, иначе рискувате да стоите настрана от дискусиите и да изпуснете възможността за създаване на ценни контакти. Не веднъж съм виждала журналисти, които идват на семинарите като на туристическа разходка и реално за тях това е чиста загуба на време, тъй като половината ден изкарват дремейки в очакване на свободното време.
  •  Изпратете на организаторите материалa, който сте подготвили след участието си или материали, които са били повлияни от нещата, които сте научили по време на семинара. Хубаво е да дадете обратна връзка дали програмата ви е била полезна и какво може да се подобри. Това ще покаже коректно отношение от ваша страна, тъй като самият център трябва да се отчита пред Европейската комисия за полезността на семинарите, които се финансират от нея.  От друга страна създава и добра комуникация с екипа на EJC. Ползите за вас са, че те сами ще ви пишат за интересни възможности, подходящи за вас, които може да сте пропуснали.

2. Семинари, конференции и обучения на Съвета на Европа

Една от каузите на Съвета на Европа е да защитава и насърчава свободата на изразяване и свободата на медиите. В тази връзка организацията редовно организира семинари, конференции и различни други обществени събития. Част от дейността на Съвета, свързана със защита на свободата на изразяване и на медиите, е насочена и към провежднето на обучения за журналисти. Всички предстоящи събития на Съвета на Европа можете да видите тук.

3. Стажове в европейските институции

Европейските институции предлагат различни варианти за стажове за млади професионалисти – платени, неплатени, като част от обучението или за висшисти, с обща или с журналистическа насоченост, с продължителност от месец, три или пет и т.н. Общата им цел е да предоставят въможност на заинтересованите лица с подходящ профил да разширят познанията си за ЕС и да се запознаят с работата на институциите отблизо.

Ако сте журналист, можете да кандидатствате за стаж не просто на общи основания с всички останали кандидати в която и да е от институциите, а и за специално предвидения:

Стаж в  Европейския парламент с журналистическа насоченост

Кандидатите за стажа трябва да докажат професионален опит в тази област – чрез публикации или членство в сдружение на журналистите в държава-членка на Европейския съюз, или от придобита квалификация по журналистика, призната в държавите от Съюза или в страните кандидатки.

Продължителността на стажа е пет месеца и не може да се удължава. Стажовете се провеждат два пъти в годината – на пролет (1 март-31 юли) и наесен (1 октомври-28/29 февруари). За пролетната сесия документи се подават от 15 август до 15 октомври, а за есенната – от 15 март до 15 май. Кандидатства се с онлайн  формуляр, като всички непълни заявления автомативно се отхвърлят.

Можете да изпратите само едно заявление за един от двата варианта за стаж. В случай, че са подадени няколко, се взема предвид само последното.

Журналистическият стаж се провежда в Генерална дирекция „Комуникации” на ЕП. Позициите са различни и са свързани с отразяване на различните парламентарни комисии, медиен мониторинг, организация на събития и т.н. „До голямата степен как ще протече стажът зависи от самите вас – някои стажанти се оплакват от липса на работа, други се радват на това, а трети са затрупани от задачи. При всички случаи трябва да имате предвид, че това на първо място е административна работа, която обаче дава уникална възможност да опознаете и разберете институциите отвътре”, коментира Мария Черешева от „АЕЖ-България”, преминала през подобен стаж през първата половина на 2011 г. Подробна информация за журналистическите стажове в ЕС можете да намерите тук.

Съвети

От Европейския парламент препоръчват да не се чака последния момент, за да се избегне риска от претоварването на системата поради големия брой заявления.

Дойчин Чолаков, пресаташе на ЕП в Брюксел:

Аз лично гледам много внимателно мотивационните писма на кандидатите, които съм отсял на база на CV. Понякога звъня, ако имам въпроси, като най вече държа на ясен интерес на кандидата в сферата, в която работим и реалистични очаквания. Понякога може да чуя кандидат, особено ако CV-то е наистина добро и искам да го/я мотивирам да избере този стаж, ако има и други оферти, защото се случва нерядко в рамките на процедурата кандидатите да променят предпочитанията си.

Полезни съвети към журналистите, които вече са одобрени за стаж дава и Мария Черешева от „АЕЖ-България”, бивш стажант в ЕП (март-юли 2011 г.):

Aко имате възможност, „прикрепете се“ към парламентарна комисия според интересите ви – това означава, че ще следите и отразявате дейността й за нуждите на парламентарната пресслужба. По този начин получавате възможността да придобиете обективен и задълбочен поглед върху процесите в ЕП, политическите борби и формирането на европейските закони и политики.
Използвайте възможността да посещавате събитията, които парламентът организира – измежду коктейлите и многобройните национални празници, в ЕП се състоят и много интересни конференции, дебати, обсъждания, дори филмови прожекции, на които можете да си създадете полезни контакти и да научите нещо ново.

Бъдете активни и изисквайте от прекия ви ръководител задачи според възможностите и интересите ви – в ЕП постоянно има стотици стажанти и има риск да се изгубите в потока от хора. В противен случай (и в зависимост от ръководителя, разбира се – аз имах голям късмет), стажът ви може да се превърне в петмесечен купон, което в никакъв случай не е нещо лошо, но води до пропуснати ползи.

Правете контакти в и извън институциите – те ще са ви полезни в журналистическата ви работа в бъдеще, или за кариерата ви в институциите, ако направите такъв избор.

Петмесечният престой в Брюксел отваря възможността да се запознаете и с работата на международни медийни организации, да посетите техни събития и инициативи и да създадете ценни контакти.

Пишете – журналистическият стаж в ЕП е по-скоро в сферата на връзките с обществеността, отколкото на журналистиката и е вероятно да няма нищо общо с опита, който имате от редакцията. Същевременно, в Брюксел ще видите и чуете много неща, които си заслужават отразяване. Можете да се свържете в местни медии в България, да поддържате блог, да използвате социалните медии.

Други стажове в европейските институции, подходящи за журналисти

Висшистите с журналистически опит могат да кандидатстват за стажове и в останалите европейски институции в зависимост от интересите и образованието си. Подходящи за журналисти са стажовете в дирекциите „Комуникации”, при които има различни възможности да използват журналистическите си умения – например да подпомагат звеното, което отговаря за вътрешната комуникация в институцията, пресцентъра и т.н. Ако имате опит, подходящо образование и специфични интереси, можете да кандидатствате и в някоя от другите специализирани дирекции.

Условията за кандидатстване в отделните институции, агенции и комитети са специфични, затова ви препоръчваме да се запознаете с всяка една от тях тук.

Успехът на кандидатурата ви зависи от мотивационното ви писмо, специфичните ви умения и опит, образованието ви и не на последно място от това доколко в конкретния момент съответната дирекция и екип има нужда от специалист с вашия профил.

(бел. ред. – авторът е журналист и е бил на стаж в ГД „Комуникации и прозрачност” в Съвета на ЕС в периода февруари-юни 2013 г. Повече за стажа му там, както и малко практични съвети за кандидатстване или престой по време на стажуването, можете да прочетете в блога brusselsdiaries.wordpress.com)

4. Обучения на European Movement

Организацията European Movement организира обучения и уебинари в областта на европейските политики за студенти, преодаватели и професионалисти в различни области. Обученията се провеждат в Брюксел и Страсбург. Повече информация можетеда намерите тук.
5. Бюлетин на ijnet.org
Сайтът ijnet.org (International Journalist’s Network) е създаден от международната неправителствена организация International Center for Journalists. Целта му е да дава полезна информация за журналисти – за последните иновации в света н медиите, за онлайн журналистически ресурси, възможности за обучения или съвети на експерти. Списъкът с актуални възможности за журналисти е публикуван тук, но можете и да се абонирате за бюлетина на сайта, за д не пропускате всичко ново.
6. Бюлетин на Асоциацията на европейските журналисти в Бългрия

Ако искате да получавате информация за всякакви нови и актуални възможности за журналисти, които отразяват теми свързани с ЕС, абонирайте се за нашия бюлетин тук.

Ако имате информация за други актуални възможности за журналисти, отразяващи теми, свързани с ЕС (стажове, обучения, конкурси), пишете на [email protected]
или [email protected], за да я добавим в списъка.

Грантове и стипендии

Грантове за журналисти на фондация „Отворено общество”

Фондация „Отворено общество” отпуска грантове, с които да се насърчава демократичното управление, да се защитават човешките права, икономическите, законодателните и социалните реформи. Тя предоставя и грантове за медии и журналисти. Актуалните възможности можете да проверите тук.

Грантове и стипендии на German Marshall Fund

German Marshall Fund има няколко програми, по които се отпускат грантове. Пълният списък и подробното им представяне, можете да намерите тук.
Стипендия за журналисти във Freie Universität Berlin

Всяка година между 10 и 15 журналисти от Източна и Западна Европа, както и САЩ получават стипендии, за да се занимават с проучвания в рамките на два семестъра в Берлин. Стипендиантската програма се провежда в Международния център за журналисти във Freie Universitaet Berlin. Повече информация можете да намерите тук.

Конкурси и награди

 

 

Материалът е подготвен в рамките на проект „Медиатор“, изпълняван от АЕЖ – България с подкрепата на фондация „Америка за България“. Отговорността за съдържанието на проекта е изцяло на Асоциацията на европейските журналисти – България. Научете повече за проекта тук. 

Автор: Дарина Черкезова