Неправителствената организация „Европейска инициатива за медиен плурализъм“ (European initiative for media pluralism) открива свое представителство в България и по този повод кани журналистическата гилдия на пресконференция на 16-ти май от 12:00 часа в Дома на Европа на ул. Раковска 124.

Целта на новото НПО „Медийна инициатива БГ“ е да мотивира българските журналисти да заявят директно пред ЕК желанието си за достоен труд, а също и българските граждани да наложат волята си за свободни медии на наднационално ниво. Това е осмата европейска държава, на която организацията протяга ръка в борбата с монопола и зависимостта на медиите.

По силата на въведения през 2012г. инструмент за гражданска инициатива (European citizen initiative), чрез събирането на 1 милион подписа от седем европейски държави, организацията може да поиска от ЕК създаването на нова Европейска директива (или изменения в съществуващата), чрез която по законов път и на европейско ниво да бъдат прекратени връзките медии-бизнес-политика в отделните държави-членки.

Подписите в подкрепа на инициативата за медийна свобода се подават и съхраняват директно на уебсайта на Европейската комисия. В подкрепа на инициативата до момента са се присъединили над 100 европейски организации.