Японската асоциация Nihon Shinbun Kyokai (NSK), насърчаваща сътрудничеството със журналисти от всички националности, осигурява стипендии за работни посещения на журналисти в Япония. Пътуванията ще се състоят между 18 и 30 ноември 2012 г., като финансиране ще получат четирима европейски участници.

Отговорен за процеса по предварителния подбор и препоръка на кандидатите е Европейския журналистически център (EJC). Допустимите кандидати трябва да са на възраст до 40 години, да имат най-малко пет години опит като журналисти и отлично владеене на писмен и устен английски език. Стипендиантската програма е отворена за журналисти и редактори от писмени, онлайн медии и електронни медии, както и новинарски агенции.

Програмата ще се състои от лекции, които ще се провеждат в сградите на NSK  и на външни  места. Темите ще варират от политика, икономика, общество, култура, ядрена енергия и други особености на Япония, като основната цел е по-доброто разбиране и отразяване на източната страна. Кандидатите ще трябва да участват във всички сесии, които NSK организира.

Стипендията предвижда покриване на сума в размер 500 евро за цената на билет за полет. Настаняването, както и разходите за закуска и вечеря и локални транспортни такси ще бъдат изплащани от NSK. Участниците ще покриват сами личните си разходи.

Единични стаи ще бъдат запазени за журналистите в Международната къща Япония (IHJ) в Токио. Голямо предимство на IHJ е, че разполага с библиотека с над 25 000 книги и материали за Япония, които могат да се използват от всички гости, уточняват организаторите.

Желаещите да се включат в програмата могат да кандидатстват онлайн на интернет страницата на ECJ до 29 юли.