Доклад за фондовете на ЕС в България 2010

67
АЕЖ-България

Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС (КУПФЕС) разработи доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г. Пълният текст е достъпен като прикачен документ тук.