Общите публични разходи за правосъдие и вътрешен ред са високи, а в същото време основните показатели за ефективност на правосъдието остават трайно лоши. Общественото доверие в съдебната власт и полицията в България е най-ниско в сравнение с всички останали страни-членки на ЕС. Същевременно броят на тежките престъпления срещу личността и делът на несъобщената на полицията престъпност остава висок. Остава висок и броят на осъдителните решения срещу България в Европейския съд по правата на човека, като основните нарушения на Европейската конвенция – като бавно съдопроизводство, например – са както проблеми на съда, така и проблеми на досъдебната фаза – т.е. на полицията и на прокуратурата.

Това са част от основните изводи в доклада „Цената на правосъдието в България – оценка на обществените разходи за правосъдие и вътрешен ред 2009-2010г.“, изготвен от експерти на Институт „Отворено общество“ – София.

Пълният текст на доклада.