Обсерватория по икономика на културата организира поредица от дискусии на тема „Перспективи пред медиите и медийното регулиране. Обсъждане на частта за медиите в проекта на Националната стратегия за развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм“.

Дискусията ще се състои на 29 май 2014 г., четвъртък, от 10:00 до 15:00 ч. в сградата на Гьоте-институт България и се реализира в рамките на семинара „Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България“ – съвместна инициатива на Гьоте-институт и Обсерватория по икономика на културата.

 

Сред обсъжданите теми ще са икономически принос на медиите, приоритетите за медиите и медийното регулиране, перспективи и приоритети на обществената телевизия и общественото радио. Кристина Христова, Председател на Асоциация на европейските  журналисти – България ще говори по темата за защитата на журналистите и журналистическия труд.