Делът от зрителско внимание към телевизиите ще се разшири с факта, че световната телевизионна аудитория вероятно ще се увеличи с 40 милиона, достигайки 3.7 милиарда зрители. Дори и тогава половината от населението на света ще остане извън обсега на телевизията, оставяйки значително пространство за продължаване на растежа.

Гледаното време на човек се предвижда да се повиши слабо до 3 часа и 12 минути на ден, в сравнение с 33 минути на ден, прекарани в Интернет на глава от населението в САЩ.

Технологичните иновации подпомагат телевизионния сектор; например, DVR (цифрови записващи устройства) и онлайн телевизия допринасят за общото ниво на гледане. Но имайки предвид факта, че технологичните иновации все повече дават възможност на зрителите да гледат няколко медии едновременно, крайното въздействие не е ясно. Дори може да се намали вниманието, което се обръща на рекламирането. От друга страна, това може да направи телевизионните реклами дори по-мощни като позволи на зрителите да вземат незабавни действия под влияние на импулсите за купуване.

Телевизията може да се докаже като един значителен фактор и за други медийни възможности – както директни (чрез рекламиране), така и индиректни (като източник на нови идеи, създаване на знаменитости, и удовлетворение). Другите медийни сектори трябва да потърсят креативни начини за това как телевизията да съдейства за продажбата и на техните продукти. Например, телевизионен документален филм посветен на репетициите на музикална група може да подпомогне промоцията на предстоящото им турне. Телевизията може да бъде използвана и от музикалния сектор като нарастващ източник на директни печалби от използването на лицензирани песни в реклами и телевизионни програми.

DVR (цифрови записващи устройства) се увеличават!

До края на 2011 година повече от 50 на сто от притежателите на телевизор в САЩ и Великобритания вероятно ще притежават DVR, давайки им технологичната възможност да пропускат рекламите. Въпреки това, дори когато зрителите превъртат програмите, рекламите не се губят; проучванията показват, че рекламите видени на скорост 12x са запомнят повече от зрителите.

Възходът на DVR устройствата може обаче да постави по-скоро заплаха за други сектори от ентъртеймънт индустрията. Възможността да се записва свободно може да създаде заплаха за бизнеса с продажби и отдаване под наем на DVD-та. Улеснявайки записването на филми, независимо от времето в което са излъчени, може лесно да намали нуждата на потребителите да купят или наемат DVD. Според едно проучване, от всички DVR притежатели, които са използвали поне една година устройството, 40 процента са купували по-малко DVD-та, а 38 процента са наемали по-малко.

Рекламирането в социалните мрежи: Възможности за растеж

Социалните мрежи остават набиращ скорост бизнес, базиран на иновации; въпреки това те вече са постигнали нива на пазарно одобрение, което е изглеждало немислимо само до преди няколко години. Въпросът сега е дали социалните мрежи могат да запазят своята траектория на растеж и да намерят по-добри начини да осребрят стойността си.

Дори и да се изпълнят очакваните приходи от реклами в социалните мрежи през 2011, съществуват и други добри начини да бъдат генерирани приходи. Например, те може да служат като платформа за плащания на стотиците хиляди доставчици на приложения в тяхната област.

Могат дори да възприемат смесен е-commerce модел на универсален магазин, като всъщност таксуват наем за онлайн „магазините“ и комисионна за продажбите. Въпреки това през 2011 година тези допълнителни възможности за приходи, въпреки че са много доходоносни, е малко вероятно да увеличат важността на рекламирането в социалните мрежи.

Делойт предвижда, че през 2011 година въвеждането на следващото поколение Long Term Evolution (LTE) безжични мрежи няма да отговори на очакванията на бизнеса, което се дължи на продължаващата жизнеспособност на последното трето поколение (3G) безжична технология. По-малко от 30 LTE доставчици в шест страни е вероятно да предложат тази търговска услуга до края на 2011 година. Приемането на 4G може да бъде по-бавно от очакваното, тъй като някои мобилни оператори не са доразвили напълно съществуващи си 3G системи. Освен това, LTE във варианта, в който съществува днес, не предоставя съществена разлика в скоростта или във функциите отколкото 3G, както това се е случвало с предишните поколения ъпгрейди.

Видео разговорите: Фундаменталната идея процъфтява, но употребата остава непопулярна

В доклада на Делойт се предвижда, че видео разговорите ще бъдат по-евтини, по-добри и по-достъпни от всякога и все пак бум в търсенето е малко вероятно. Видео разговорите ще продължават да се увеличават, но по-голямата част от бизнес и потребителските обаждания ще останат само гласови, защото повечето хора все още не възприемат нуждата от видео. Въпреки броя на нововъведенията, видео разговорите все още не могат да се конкурират с богатството и дълбочината на срещите на лице в лице.

Видео разговорите не вредят на околната среда за разлика от пътуванията, които предизвикват замърсяване с въглеродни емисии. Представителите на бизнеса, които планират да направят значителни инвестиции за въвеждането или подобряването на видео разговорите, трябва да вземат предвид всички фактори, включително и допълнителните инвестиции, които трябва да направят за обособяването на стая за видео конференции.

През 2011 година телевизията ще продължи да е лидер сред медиите в категорията общи приходи, които включват рекламни продажби, абонаменти, и лицензионни такси, се казва в прогноза за сектора, изготвена от Делойт.

Делът от зрителско внимание към телевизиите ще се разшири с факта, че световната телевизионна аудитория вероятно ще се увеличи с 40 милиона, достигайки 3.7 милиарда зрители. Дори и тогава половината от населението на света ще остане извън обсега на телевизията, оставяйки значително пространство за продължаване на растежа.

Гледаното време на човек се предвижда да се повиши слабо до 3 часа и 12 минути на ден, в сравнение с 33 минути на ден, прекарани в Интернет на глава от населението в САЩ.

Технологичните иновации подпомагат телевизионния сектор; например, DVR (цифрови записващи устройства) и онлайн телевизия допринасят за общото ниво на гледане. Но имайки предвид факта, че технологичните иновации все повече дават възможност на зрителите да гледат няколко медии едновременно, крайното въздействие не е ясно. Дори може да се намали вниманието, което се обръща на рекламирането. От друга страна, това може да направи телевизионните реклами дори по-мощни като позволи на зрителите да вземат незабавни действия под влияние на импулсите за купуване.

Телевизията може да се докаже като един значителен фактор и за други медийни възможности – както директни (чрез рекламиране), така и индиректни (като източник на нови идеи, създаване на знаменитости, и удовлетворение). Другите медийни сектори трябва да потърсят креативни начини за това как телевизията да съдейства за продажбата и на техните продукти. Например, телевизионен документален филм посветен на репетициите на музикална група може да подпомогне промоцията на предстоящото им турне. Телевизията може да бъде използвана и от музикалния сектор като нарастващ източник на директни печалби от използването на лицензирани песни в реклами и телевизионни програми.

DVR (цифрови записващи устройства) се увеличават!

До края на 2011 година повече от 50 на сто от притежателите на телевизор в САЩ и Великобритания вероятно ще притежават DVR, давайки им технологичната възможност да пропускат рекламите. Въпреки това, дори когато зрителите превъртат програмите, рекламите не се губят; проучванията показват, че рекламите видени на скорост 12x са запомнят повече от зрителите.

Възходът на DVR устройствата може обаче да постави по-скоро заплаха за други сектори от ентъртеймънт индустрията. Възможността да се записва свободно може да създаде заплаха за бизнеса с продажби и отдаване под наем на DVD-та. Улеснявайки записването на филми, независимо от времето в което са излъчени, може лесно да намали нуждата на потребителите да купят или наемат DVD. Според едно проучване, от всички DVR притежатели, които са използвали поне една година устройството, 40 процента са купували по-малко DVD-та, а 38 процента са наемали по-малко.

Рекламирането в социалните мрежи: Възможности за растеж

Социалните мрежи остават набиращ скорост бизнес, базиран на иновации; въпреки това те вече са постигнали нива на пазарно одобрение, което е изглеждало немислимо само до преди няколко години. Въпросът сега е дали социалните мрежи могат да запазят своята траектория на растеж и да намерят по-добри начини да осребрят стойността си.

Дори и да се изпълнят очакваните приходи от реклами в социалните мрежи през 2011, съществуват и други добри начини да бъдат генерирани приходи. Например, те може да служат като платформа за плащания на стотиците хиляди доставчици на приложения в тяхната област.

Могат дори да възприемат смесен е-commerce модел на универсален магазин, като всъщност таксуват наем за онлайн „магазините“ и комисионна за продажбите. Въпреки това през 2011 година тези допълнителни възможности за приходи, въпреки че са много доходоносни, е малко вероятно да увеличат важността на рекламирането в социалните мрежи.

Делойт предвижда, че през 2011 година въвеждането на следващото поколение Long Term Evolution (LTE) безжични мрежи няма да отговори на очакванията на бизнеса, което се дължи на продължаващата жизнеспособност на последното трето поколение (3G) безжична технология. По-малко от 30 LTE доставчици в шест страни е вероятно да предложат тази търговска услуга до края на 2011 година. Приемането на 4G може да бъде по-бавно от очакваното, тъй като някои мобилни оператори не са доразвили напълно съществуващи си 3G системи. Освен това, LTE във варианта, в който съществува днес, не предоставя съществена разлика в скоростта или във функциите отколкото 3G, както това се е случвало с предишните поколения ъпгрейди.

Видео разговорите: Фундаменталната идея процъфтява, но употребата остава непопулярна

В доклада на Делойт се предвижда, че видео разговорите ще бъдат по-евтини, по-добри и по-достъпни от всякога и все пак бум в търсенето е малко вероятно. Видео разговорите ще продължават да се увеличават, но по-голямата част от бизнес и потребителските обаждания ще останат само гласови, защото повечето хора все още не възприемат нуждата от видео. Въпреки броя на нововъведенията, видео разговорите все още не могат да се конкурират с богатството и дълбочината на срещите на лице в лице.

Видео разговорите не вредят на околната среда за разлика от пътуванията, които предизвикват замърсяване с въглеродни емисии. Представителите на бизнеса, които планират да направят значителни инвестиции за въвеждането или подобряването на видео разговорите, трябва да вземат предвид всички фактори, включително и допълнителните инвестиции, които трябва да направят за обособяването на стая за видео конференции.

Източник: www.profit.bg