АЕЖ-България публикува пълният текст на декларацията на журналистите от Пловдив срещу разкриването на самоличността на детето, обвинено в пресъпление:

ДО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ДО НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ЕТИКА

ДО СЕМ

ДО СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

срещу потъпкване на законодателството на РБ и нарушаване на професионално-етичните стандарти в публикации, разкриващи лични данни на непълнолетен ученик, разследван за радикализация

  1. Считаме, че с публикувани снимки, информация и пряко включване в извънредна емисия „Новини” от двора на училището от 10 юни 2019 година, свързана с лични данни на семейството и самия разследван ученик, е пряко нарушен Законът за закрила на детето, съгласно който децата могат да участват в медийни публикации, само ако не се разгласяват сведения и данни без тяхното и съгласието на родителите. В случая не е спазено условието да се вземе мнението на семейството и ученика как да се появят в медийната публикация (чл.11 А ЗЗДет.)Публикации, които назоваваха името на училището и ученика, имаше и в други онлайн медии.
  2. Като представители на медиите в Пловдив, очакваме да бъде извършена проверка има ли нарушения на Закона за закрила не детето, Закона за личните данни, Закона за радио и телевизия, Конвенцията за правата на детето и НПК (има ли разгласяване на следствена тайна).
  3. Нашите тревоги и въпроси имат основания в Етичния кодекс на българските медии – изразител на професионалните роли на журналиста. От медиите се изисква „да уважават и да защитават личния живот на хората от неразумни разкрития. Журналистите са длъжни да уважават правото на всеки човек на личен живот, здравен, семеен и социален статус, неприкосновеност на дома и личната кореспонденция”.
  4. След като зам.-главният прокурор публично призова да не се разкрива самоличността на детето, училището и семейството, онлайн издания разкриха данни за детето.Самоличността на дете, което е обвинено в престъпление, трябва да бъде защитена.
  5. При отразяването на случая следва да се спазват всички принципи на етично отразяване на деца, предвидени в законодателството и Етичния кодекс на българските медии и подробно разгледани в Пътеводителя за етично отразяване на деца, разработен от УНИЦЕФ и АЕЖ.
  6. Не приемаме, че огласяване на лични данни за детето и семейството и нарушаване на действащото законодателство може да бъде мотивирано с високия обществен интерес към темата.

Декларацията е подкрепена от следните медии:

БНТ-Пловдив

Радио Пловдив

БТА-Пловдив

Пловдив24

Марица

24 часа Пловдив

Уча в Пловдив

Трафик нюз

Под тепето

Политика в Пловдив