book-coverИнтензивното разпространение на невярна информация, подвеждащо съдържание и открита пропаганда има и своята позитивна страна, тъй като насочва вниманието ни към основните журналистически принципи и ценности. Сред тях ключово място заема проверката на факти, която има за цел да гарантира, че информацията, която достига до аудиторията, е достоверна.

Един от най-популярните наръчници за проверка на факти е Verification Handbook – книга на Европейския журналистически център, създадена от журналисти на BBC, Storyful, ABC и други организации, която предлага подробни напътствия за проверка на потребителско съдържание онлайн по време на извънредни събития и природни бедствия. Редактор на Verification Handbook е Крейг Силвърман – канадски журналист и водещ експерт в областта на проверката на факти и противодействието на дезинформация и пропаганда.

Днес вече журналистите по целия свят могат да се обърнат за допълнителна информация по темата към два нови наръчника под редакцията на Силвърман, които се явяват продължение на Verification Handbook. Единият от тях – Verification Handbook for Investigative Reporting: A Guide to Online Search and Research Techniques for Using UGC and Open Source Information in Investigations – цели да подпомогне журналистите в работата им при разследвания, а другият – Verification Handbook, Additional Materials: Additional Materials to Verifying Digital Content for Emergency Covering – дава съвети за проверка на фалшиви новини, слухове и истории, които добиват широка популярност, но впоследствие се оказват неверни.

Трите наръчника са достъпни за безплатно изтегляне тук.