В сайта на Народното събрание резултатите от гласувания в пленарна зала могат да бъдат намерени в рубрика „Стенограми от пленарни заседания“.Данните вече се публикуват и в Excel файлове, удобни за сваляне и обработка. Гласуванията може да бъдат следени по парламентарни групи и поименно.