Даниела Горчева е победителят в националния конкурс за 2011 г. „Заедно срещу дискриминацията!“

120

Даниела Горчева със статията си ”Одисеята на Уинфред или как се попада в законов вакуум“ е победителят в националния конкурс за 2011 г. на наградата за журналистика на ЕС „Заедно срещу дискриминацията!“
Вече осма година това е единственият конкурс за журналисти от интернет или печатните медии, които се занимават с въпросите на дискриминацията и многообразието в ЕС. Чрез наградата Европейската комисия отличава журналисти, които допринасят за по-доброто разбиране на стойността и предимствата на многообразието и борбата срещу дискриминацията в ЕС, съобщиха от представителството на комисията в България.
Наградата беше връчена на победителката на официална церемония в Информационния център на Европейския съюз, ул. Московска 9, София на 24 февруари 2012 г.
Информация за победителката, както и нейната статия може да намерите на страницата на конкурса.