495427417_54c66aab23_bChicken & Egg Pictures финансира първите стъпки на жени в документалното кино. Програмата предлага менторство и грант от 35 хил долара за документален проект, който може да бъде продуциран, заснет и представен пред публика през следващите 12 месеца.

Проектните предложения могат да бъдат в процес на реализация, но не бива повече от 40% от материала да е заснет към дата на кандидатстване. Крайният срок за участие е 10 юни. Повече информация ще намерите тук.

Снимка: Pedro Ribeiro Simões