Европейският фонд за разследваща журналистика дава грантове за разследвания с иновативни и оригинални идеи. Проектите, които кандидастват за финансиране, трябва да са такива, които не могат да бъдат осъществени в рамките на  текущата работа на журналистите. Те трябва да включват трансгранични изследвания, създаване на партньорства, установени и иновативни методи за разследвания.

Фондът дава грантове по две линии: трансгранични разследвания и разследвания по европейски въпроси. Подкрепата включва финансиране за пътувания, преводи и време за работа по темата.

Грантът се дава на два транша: 70% предварително, а останалите 30% след като журналистите предадат резултатите от разследването и отчет за разходите по осъществяването му.

Повече по темата на Journalismfund.eu .