Фондация Robert Bosch Stiftung в сътрудничество с Berlin School of Journalism обяви програмата „Reporters in the Field“, която ще финансира трансгранични журналистически разследвания. Приемат се индивидуални кандидатури и разработки на международни, журналистически екипи, като фокусът е върху държавите от Източна Европа, Югоизточна Европа и немскоговорящите страни.

Всяка идея за задълбочено разследване може да бъде подкрепена с максимум 5 000 евро за реализирането на проекта на място. В допълнение одобрените журналисти ще вземат участие в две обучения в Берлин, по време на които ще обсъдят своите проекти с други колеги и професионалисти от медийния сектор.

Кандидатите трябва да предоставят описание на идеята си, план на журналистическото пътуване и детайлен бюджет. Препоръчително е към момента на кандидатстване журналистите да представят и медия, която е поела ангажимент да публикува бъдещото разследване. Няма изисквания за езика на финалната публикация, важното е участниците да владеят добре писмен и говорим английски език, за да вземат участие в програмата.

Крайният срок за кандидатстване е 2 окомери тази година. Повече информация ще намерите тук.