indexFund for Investigative Journalism обяви нова сесия за подкрепа на журналистически разследвания от цял свят.

Средната стойност на грантовете, които организацията отпуска, е  5 000 долара, които могат да се използват за разходи за път. Средствата обаче не покриват разходи за заплати или екипировка. Част от сумата се отпуска при одобрението на проекта, а другата след изпълнението му. Всички идеи за разследвания трябва да бъдат описани на английски език и да са придружени от подробен финансов бюджет.

Крайният срок за участие е 1 февруари, 2016 г. Повече информация ще намерите тук.