Грантове за проекти на НПО за правна защита на журналисти

169

Международната неправителствена организация Media Legal Defence Initiative (MLDI) (Инициатива за правна защита на медиите) финансира проекти на организации от цял свят, насочени към осигуряване на правна защита или водене на съдебни спорове за журналисти. Инициативите трябва да подпомагат и развиват свободата на словото.

Целта на MLDI е да насърчи изграждането на силна световна мрежа за правна защита на независимите медии. Към момента тя осигурява финансова подкрепа на малък брой организации, базирани в Югоизточна Азия, Централна Азия, Централна Европа, Африка, Централна и Южна Америка. Сега обаче организацията се стреми да разшири мрежата си и да постигне по-добър достъп до правни услуги на местно равнище за независими издания, журналисти и блогъри, които нямат достъп до достатъчно средства, за да си позволят сами такава защита.

Ще бъдат подкрепени проекти на национални организации за един от двата или и двата типа дейности: осигуряване на правна защита за журналисти или независими издания, изправени пред съдебни процедури в резултат от работата си; започване на процес със стратегическа цел променяне на местните закони и практиката в областта на медийни казуси в посока на спазване на международните стандарти за свободата на изразяване.

Грантовете обикновено са с 12-месечен период с размер между 5000 и 25 000 паунда. Те не покриват разходи по спорове, засягащи трудово-правни отношения.

Повече информация, формуляри и насоки за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Media Legal Defence Initiative.