Фондът “Dick Goldensohn” дава малки грантове на журналисти на свободна практика, работещи върху международни теми. Грантовете се дават за журналистически разследвания, репортажи и пътни разходи.

Кандидатстването става с писмо, в което се описва идеята за журналистически материал, нейната значимост, както и възможните места за публикуването й. В писмото се представя още журналистическия опит на кандидата, времевия план и бюджета на предвижданото разследване. За финансова подкрепа от фонда могат да кандидатстват журналисти от целия свят, но изискването е да владеят английски.

Повече за грантовете на фонда “Dick Goldensohn” на сайта му.