Грантове за журналисти на свободна практики, работещи по международни теми

301

Фондът “Dick Goldensohn” дава малки грантове на журналисти на свободна практика, работещи върху международни теми. Грантовете се дават за журналистически разследвания, репортажи и пътни разходи.

Кандидатстването става с писмо, в което се описва идеята за журналистически материал, нейната значимост, както и възможните места за публикуването й. В писмото се представя още журналистическия опит на кандидата, времевия план и бюджета на предвижданото разследване. За финансова подкрепа от фонда могат да кандидатстват журналисти от целия свят, но изискването е да владеят английски.

Повече за грантовете на фонда “Dick Goldensohn” на сайта му.