Доклад на английски език за състоянието в България в период 1999-2009. Докладът е подготвен за мрежата Аgainstcorruption.eu за страните от Източна Европа и се позовава на данни от Центъра за изследване на демокрацията, Центърът за либерални стратегии, Коалиция 2000, Отворено общество, Transparency International-Bulgaria.