Обявена е годишната награда за журналистика на Българска търговско-промишлена палата за 2011 година. „С наградите се цели повишаване на авторитета на БТПП и нейните членове, популяризиране на тяхната дейност, постижения и позиции по различни стопански въпроси, осъществяването на по-добра комуникация между БТПП и цялата българска делова общност, насърчаване на развитието й, популяризиране на мисията на БТПП“, пише в съобщението на БТПП.

Наградите се присъждат в два раздела: медии и журналист, по една за всяка категория, като има и възможност за една извънредна награда за изключителен принос на медия или журналист.

Конкурсните материали се предлагат от кандидата в категориите:

1. печатни медии и интернет;

2. репортажи за радио и телевизия.

Материалите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са публикувани в периода от 1 декември 2010 до 20 ноември 2011 г;
2. да съдържат статии или публикации, публикувани отделно или като част от поредица.

Конкурсните материали се изпращат по електронен път на [email protected], по поща (куриерска служба) или на място в сградата на БТПП на адреса на БТПП: София 1058, ул. Искър до 17.00 часа на 20 ноември 2011.