Всяка година АЕЖ подготвя доклад за проблемите и нарушенията на свободата на медиите в над 20 от своите страни членки. Докладът е представян на Управителния комитет по медии и нови комуникационни услуги на Съвета на Европа от Уилиям Хорсли, медиен представител на АЕЖ към Съвета на Европа и председател на АЕЖ- Великобритания.

Документът, базиран на експертни данни от международни и национални организации по правата на човека, обхваща периода от началото на 2007 г. до септемрви 2009 г. АЕЖ подчертава сериозните си притеснения от негативното развитие на свободата на медиите в Европа. Данните показват, че през изминалите 3 години нарушенията на медийната свобода, включващи заплахи, атаки и убийства на журналисти в някои от страните от Съвета на Европа, стават все по-честа практика.

Към пълния текст на документа