pexels-photo-256455Германската академия за обмен на студенти (DAAD) дава възможност за допълнителна квалификация и тренинги, включително и в дисциплината медии, като предоставя различни стипендии. Университетите, където тази специалност може да бъде изучавана са Leipzig University, Bauhaus University Weimar and Cologne University of Applied Sciences.
Кандидатите трябва да са завършили своята бакалавърска степен през последните 6 години и да имат поне две години професионален опит по специалността медии.
Крайният срок за кандидатстване за стипендиите зависи от различните университети. Повече информация ще намерите на този линк.

Снимка: Pexels.com