maria ogiАсоциацията на европейските журналисти-България изразява солидарността си с колегите Мария Милкова и Огнян Пенев, които в петък бяха нападнати на магистрала Тракия.

Въпреки че нападението не е пряко свързано с професията на пострадалите, случаят е изключително показателен за ролята на медиите в едно демократично и свободно общество.

В условията на изкривена медийна среда възникват предпоставки определени групи от хора да се чувстват недосегаеми и да смятат, че безнаказано могат да упражняват агресия спрямо по-слаби от тях. Ясно е, че тези хора не биха действали по същия начин, ако знаят, че постъпката им ще бъде подобаващо разгласена и ще доведе до резонни последствия за тях.

Думите на Мария Милкова „Спаси ни това, че сме от Nova”, показват, че медиите имат силата да респектират закононарушители. Тъй като всеки може да бъде на мястото на пострадалите колеги, в интерес на всички граждани е подобни инциденти да получават адекватна публичност, за да се задействат институциите.

Точно затова, освен от работеща правораздавателна система, имаме нужда и от среда, в която е невъзможно да съществуват медийни чадъри за никого.

 

Снимка: Мария Милкова