5515925400_3a6849ab90_zТъй като в последните години приходите от реклама отиват предимно при технологични гиганти като Google и Facebook, медиите са принудени да търсят нови финансови модели. Въпреки че безплатният достъп до съдържание продължава да бъде нормата в Европа, все повече онлайн медии, вестници и списания експериментират с различни варианти на платен достъп до съдържанието, което предлагат. Някои от тези медии вече имат солиден брой абонати, с което опровергават тезата, че хората не желаят да плащат за достъп до новини и анализи.

Това са основните изводи от проучване на базирания в Оксфорд Reuters Institute for the Study of Journalism, проведено между 14 и 21 април тази година. Изследването обхваща 171 от най-важните медии в шест европейски страни: Великобритания, Германия, Франция, Италия, Полша и Финландия. Броят на включените в изследването медии варира между 22 и 31 за всяка една от шестте страни. Сред тях има по 15 национални и регионални вестници с най-голям тираж, до три седмични вестника и новинарски списания, до пет телевизионни канала (обществени и частни) и по пет изцяло онлайн новинарски издания (местни или международни) с най-много посетители. Поради различията в медийните пазари в тези страни, извадката не е напълно симетрична. За да дадат по-пълна картина, авторите на изследването са добавили до четири медии във всяка страна, които не са лидери по популярност, но заемат важно място на местния медиен пазар. Такива медии са онлайн изданието Mediapart във Франция и вестниците Die Welt и die tageszeitung (taz) в Германия.

Медиите в Европа експериментират основно с три модела на платен достъп до съдържание. Най-предпочитана е комбинацията от безплатен достъп до основното съдържание, предлагано от дадена медия, с платен достъп до определени материали. Втори по популярност модел е безплатен достъп до ограничен брой статии всеки месец, отвъд който се изисква такса. Най-малко разпространен към момента е моделът, при който дадена медия предлага изцяло платено съдържание.

Приблизително 71% от седмичните вестници и новинарски списания разчитат на приходи от платен достъп до определено съдържание. Сред медиите, които използват един от трите посочени модела, средният размер на най-евтиния месечен абонамент е 13.64 евро. Цените на абонаментите варират между 2.10 евро и 54.27 евро на месец, като има значителни разлики между трите модела и между отделните страни. Интересен факт е, че всички телевизии, включени в проучването, предлагат изцяло безплатен достъп до новините, които публикуват на сайтовете си. Това важи както за обществени телевизии като BBC (Великобритания) и RAI (Италия), така и за частни телевизии като RTL (Германия) и TF1 (Франция). Почти всички сайтове за новини (97%) предлагат напълно безплатен достъп до материалите си. Mediapart (Франция) е единствената изцяло онлайн медия от включените в проучването, която разчита на някакъв модел на платен достъп до съдържание.

Въпреки че различните модели на платен достъп до съдържание постепенно придобиват популярност, повечето медии продължават да предлагат новини и анализи напълно безплатно. Над половината от включените в изследването медии предлагат безплатен достъп до новините, които публикуват на сайтовете си, и продължават да разчитат на приходи от реклама, услуги и обществено финансиране.

Обобщените данни от проучването ще намерите тук.

Снимка: Flickr