picПредлагане на разнообразно съдържание според нуждите и предпочитанията на читателите, разпространение във формат, който предразполага към приятно и бързо четене на мобилни устройства, и желание за експериментиране с нестандартни подходи.

Това са ключовите съставки за създаване на успешни изцяло дигитални издания според доклада Reinventing Digital Editions: Best Practices from Leading European Publishers, изготвен от агенцията за медийни услуги и иновации Twipe.

Докладът се базира на интервюта с представители на следните осем издания:

• Handelsblatt10 на Handelsblatt (Германия)
• DN+ на Diario de Nevarra (Испания)
• La Matinale на Le Monde (Франция)
• Welt Edition на Die Welt (Германия)
• L’édition du Soir на Ouest-France (Франция)
• Espresso на The Economist (Великобритания)
• The Independent Daily Edition на The Independent (Великобритания)
• 12 на Tamedia (Швейцария)

Първоначално Twipe се захваща с темата с намерението да направи списък на всички изцяло дигитални издания на пазара. За целите на проучването си агенцията се придържа към следното определение за този тип медиен продукт: „пакет съдържание в завършен вид, който се публикува чрез дигитални канали с определена честота, принадлежи към серия и няма еквивалент на хартия, който предлага същото съдържание“.

От Twipe обаче бързо осъзнават, че пазарът за дигитални издания не е толкова развит, колкото са очаквали, и на практика се свежда до няколко продукта, които изпъкват над останалите. Това откритие ги подтиква да анализират мотивите за създаването и успешното реализиране на тези издания и приликите между тях.

Резултатът от усилията им е първият по рода си доклад за изцяло дигитални издания, в който разглеждат фактори като формат, структура и големина, количество неновинарско съдържание и честота на публикуване.

„В Twipe вярваме силно в силата на изданията и важността на този тип публикации за бъдещето на журналистиката“, пише основателят и изпълнителен директор на компанията Дани Лайн в увода към доклада. „Затова започнахме това проучване на успешни дигитални издания. Някои заместват изцяло печатното издание, както е в случая с The Independent. Други издания са насочени към нови, допълващи аудитории, както е при L’édition du Soir (Ouest-France). [Издания като La Matinale (Le Monde) пък] изследват нови, по-интерактивни формати, оптимизирани за телефони.“

На базата на изследването си Twipe идентифицира шест добри практики за изцяло дигитални издания:

Завършен вид
Съвременните читатели могат да избират измежду хиляди източници на информация и да следят новините в реално време. Тази информационна пренаситеност подтиква мнозина да търсят възможности да се информират за случващото се около тях, без обаче да трябва да плуват в ежеминутния новинарски поток. Ето защо те се обръщат все по-често към онези медии, които предлагат добре опакован продукт с ясно начало и край.

Ограничен брой абонаменти на достъпни цени
За да облекчат допълнително читателите си, пионерите в създаването на дигитални издания предлагат малко на брой видове абонаменти на достъпни цени. Някои издания дори предлагат само по един абонамент, така че веднъж решил да се абонира, читателят да не трябва да се чуди коя опция би била най-подходяща за него/нея.

Информиране на читателите при излизането на нов брой
Получаването на автоматични известия при излизането на новия брой на съответното издание подтиква читателите да го прочетат. Така те не трябва да помнят датата на публикуване на следващия брой, а издателите увеличават шансовете си да спечелят вниманието им в контекста на забързаното им ежедневие и безбройните източници на информация. Структурата на известията варира според потребностите, очакванията и навиците на читателите на съответното издание и може например да включва кратка информация, че читателят може да си свали новия брой, или извеждане на една или повече истории на преден план.

Адаптиране към променящия се начин на живот на читателите
Създателите на най-успешните дигитални издания познават добре своите читатели и как и къде предпочитат да четат. По този начин те могат да използват наличните си ресурси по-ефективно, като се фокусират върху елементите от първостепенно значение за абонатите. Ако например издателите знаят, че целевата им аудитория чете на мобилни устройва, докато е в движение, тогава те могат да решат, че няма нужда да предлагат изданието си в десктоп формат.

Желание за внедряване на иновации
Стремежът към експериментиране не само стои в основата на създаването на дигитални издания, но и играе ключова роля за постоянното им усъвършенстване. Отворените към иновации издатели са в постоянен диалог с читателите си, за да разберат какво им харесва в съответното издание и къде виждат възможности за подобрение.

Екипи от професионалисти в различни области
Зад най-успешните дигитални издания стоят екипи от професионалисти в различни направления. Това разнообразие от познания, умения и опит е предпопоставка за по-голяма експертност и автономност и по-ефективно вземане на решения.