dabАсоциацията на европейските журналисти-България призовава Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за бежанците да осигурят достъп на журналисти до центровете за настаняване от затворен тип и бежанските центрове и да подобрят прозрачността на своята работа.

Българското общество има право да бъде информирано за реалната ситуация в тези центрове. Те са и винаги ще останат българска територия и няма причини да бъдат зона затворена за медии.

Към момента обаче масово се отказва достъп на журналисти до бежанските центрове, или в краен случай медийни екипи биват допускани само до дворовете и приемните им, като не им се оставя възможност да покажат на своята аудитория условията, при които мигрантите и търсещите закрила са настанявани.

Постоянното присъствие на служители на администрацията по време на журналистически репортажи не позволява на журналистите да разговарят спокойно с мигрантите и да представят тяхната гледна точна за живота им в България.

Експертните становища (посещение на лекари от ВМА в РПЦ-Харманли 18-19 ноември) показват, че в центъра няма риск от масова зараза. Ето защо няма легитимно основание за ограничаване на достъпа на журналисти до дома, както и до останалите центрове за бежанци и мигранти.

На следващо място настояваме ДАБ да подобри количеството и качеството на информацията, която предоставя за своята работа като статистически данни, информация за домовете, работещите в тях и т.н.

Държим да напомним, че прозрачността на институцията вече беше оценена негативно от „Програма достъп до информация“ през тази година.

В условията на обществено напрежение по темата за бежанците и противоречивите сигнали, идващи от държавните институции, повече от наложително е медиите да могат да съберат обективна информация за ситуацията, която да предадат на обществото.

Информационното затъмнение се отразява негативно както на настанените в тези центрове, така и на гражданите на Република България, тъй като се нарушава тяхното право на информация, регламентирано в чл. 41 от Конституцията на страната.

Призоваваме ръководствата на медиите и журналистите да се обединят и да поискат държавата да гарантира правото им да вършат работата си в интерес на обществото.