Асоциацията на европейските журналисти настоява Висшият съдебен съвет, Инспекторатът към ВСС и Върховният касационен съд да извършат проверка на действията на Апелативен съд – Пловдив довели до изгонването на нашия колега от “Свободна Европа” Борис Митов от открито и публично съдебно заседание по дело от висок обществен интерес. 

Случаят е показателен, защото обединява две ключови проблемни сфери в България – нереформираното правосъдие и крехката медийна свобода. 

На 19 октомври 2023 г. Борис Митов е в Пловдив, за да отрази заседанието по мерките за неотклонение на обвиняемите за престъпна схема за износ на забранено оборудване за руските сили в Украйна. 

На журналиста първо е обяснено, че не може да присъства на делото пред Апелативен съд – Пловдив, тъй като няма достатъчно място в съдебната зала. Следва да се отбележи, че на заседанието пред първата инстанция, проведено на 11 октомври, залата е пълна с журналисти, т.е. за съда е било напълно ясно, че към делото има засилен интерес.

След първоначалното обяснение, че залата е малка, се появява ново. По думите на Митов зам.-председателката на Апелативен съд – Пловдив Михаела Буюклиева е решила да пита обвиняемите дали са съгласни журналистът от “Свободна Европа” да присъства в залата, а след като един от тях е изразил несъгласие, Митов отново е бил изгонен. 

На съдебните репортери не е известна практиката обвиняеми и подсъдими да бъдат питани дали на откритото и публично заседание могат да присъстват журналисти. Ако се следва логиката на съдиите в Пловдив, то би трябвало съдът да се обърне и към прокуратурата, за да е съобрази и с нейните вкусове за това кои журналисти могат да отразяват работата на съда и кои – не. 

Борис Митов следи работата на съдебната система от години. Той отразява и конкретния казус – няма съмнение, че целта му да присъства на заседанието е легитимна. Разследването се отразява от международни медии и засяга тема, която е от безспорен обществен интерес. 

Азбучно правило е, че правосъдието е публично. Според Конституцията “разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго”. В случая законът допуска ограничаване на публичността за “запазване на държавната тайна или на нравствеността”,  или при защита на свидетел. Нито една от тези хипотези не е била на лице. 

Решението на съдебния състав да изгони журналиста няма как да имат законово основание, а случилото се в съдебната зала в Пловдив е опасно ограничаване на свободата на изразяване. 

Публикуваното след съдебното заседание кратко прессъобщение, изобилстващо от клиширани фрази, без информационна стойност, няма как да замести пълноценното отразяване от журналисти на място.

Ето защо настояваме Висшият съдебен съвет и председателят на Върховният касационен съд да извършат незабавна проверка и да дадат гаранции, че подобно недопустимо ограничаване на публичността и свободата на изразяване ще остане прецедент.